Zarządzenia

Zarządzenie nr 19/2016

Prezesa Zarządu Chełmskiego Parku Wodnego  i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie z dnia 12.12.2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Karty Klienta programu "Chełmski Park Wodny Club", obowiązującego w Chełmkim Parku Wodnym, przy ul. Lubelskiej 133 A.

Planowany termin sprzedaży Kart Klienta w Chełmskim Parku Wodnym  to 20.12.2016 roku.

Podpisano dnia: 
12/12/2016

Zarządzenie Nr 5/2016

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej działającej na podstawie regulacji zawartych w Regulaminie Komisji Przetargowej do postępowań prowadzonych w trybie zamówień z ustawy Pzp oraz w trybie zamówień realizowanych na podstawie art. 70 Kodeksu cywilnego

Podpisano dnia: 
05/01/2016

Zarządzenie Nr 4/2016

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej działającej na podstawie regulacji zawartych w Regulaminie organizowania i przeprowadzania publicznych przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych na oddanie w najem lokali w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie

Podpisano dnia: 
05/01/2016

Zarządzenie Nr 3/2016

W sprawie wprowadzenia w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie "Regulaminu organizowania i przeprowadzania publicznych przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych na oddanie w najem lokali w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie"

Podpisano dnia: 
04/01/2016

Zarządzenie Nr 2/2016

W sprawie wprowadzenia w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie "Regulaminu Komisji Przetargowej do postępowań prowadzonych w trybie zamówień z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w trybie zamówień realizowanych na podstawie art. 70 Kodeksu cywilnego"

Podpisano dnia: 
04/01/2016