Przetargi i zamówienia

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym w okresie 12 miesięcy

25/07/2016 - 12:59

Termin składania ofert:

wt., 02/08/2016 - 11:00
Uwagi: Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesłany na adres e-mail: marketing@akwaparkchelm.pl udostępni dokumentację w wersji edytowalnej. Uwaga! Zamawiający zamieścił informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w ramach postępowania pn. "Kompleksowe usługi utrzymania czystości i porządku w Chełmskim Parku Wodnym w okresie 12 miesięcy". W dniu 01.08.2016 roku Zamawiający zamieścił: pytania i odpowiedzi, modyfikację SIWZ (załącznik nr 5 - wzór umowy) w związku z czym zmienił TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 04.08.2016 ROKU, GODZ. 11:00, TERMIN OTWARCIA OFERT: 04.08.2016 ROKU GODZ. 11:20. Zmienione dokumenty stanowią załączniki do Ogłoszenia. W dniu 02.08.2016 roku, Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 5 SIWZ (wzór umowy).

Przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę pawilonu handlowego nr 16

20/07/2016 - 10:44

Zarząd Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółka z o. o. w Chełmie, ul. Okszowska 41 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę pawilonu handlowego nr 16, o pow. użytkowej 65,15 m2 usytuowanego na targowisku miejskim przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Chełmie, na prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w sekretariacie siedziby Spółki przy ul. Okszowskiej 41 do dnia 28.07.2016 do godz. 8³⁰.

Treść:

Termin składania ofert:

śr., 20/07/2016 - 10:45

Przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr 1 i nr 2

20/07/2016 - 10:40

Zarząd Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółka z o. o. w Chełmie, ul. Okszowska 41 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr 1, o pow. 15,30 m2 i nr 2, o pow. 15,60 m2 usytuowanych na targowisku miejskim przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Chełmie, przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w sekretariacie siedziby Spółki przy ul. Okszowskiej 41 do dnia 28.07.2016 do godz. 8³⁰.

Treść:

Termin składania ofert:

czw., 28/07/2016 - 08:30

Zaproszenie do negocjacji na najem lokali użytkowych nr 1,2 oraz 3

15/07/2016 - 21:20

 

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z o.o. w Chełmie zaprasza do przystąpienia do negocjacji w celu zawarcia umowy najmu lokali nr 1,2 oraz 3 o powierzchni użytkowej odpowiednio do poszczególnych lokali: lokal nr 1 - 41,80 m2 , lokal nr 2 - 33,00 m2 , lokal nr 3 - 111,07 m2  w Chełmskim Parku Wodnym. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie stawki czynszowej (netto, bez podatku VAT) za najem 1m2 powierzchni użytkowej. Wynajmujący planuje przeznaczyć lokal na działalność gospodarczą prowadzoną przez Najemcę w zakresie branży - bar, kawiarnia, bilard. Cena wyjściowa 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 32,00 zł. netto.

Organizator postępowania dopuszcza możliwość  negocjacji warunków zabezpieczeń należytego wykonania umowy. 

Termin zgłoszeń do udziału w negocjacjach upływa 25 lipca 2016 roku do godziny 1300

Termin składania ofert:

pon., 25/07/2016 - 13:00

Zaproszenie do negocjacji na najem lokalu użytkowego nr 8 - gastronomia

14/06/2016 - 08:18

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z o.o. w Chełmie zaprasza do przystąpienia do negocjacji w celu zawarcia umowy najmu lokalu nr 8 o powierzchni użytkowej 260,30 m2  w Chełmskim Parku Wodnym. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie stawki czynszowej (netto, bez podatku VAT) za najem 1m2 powierzchni użytkowej. Wynajmujący planuje przeznaczyć lokal na działalność gospodarczą prowadzoną przez Najemcę w zakresie branży - gastronomia. Cena wyjściowa 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 24,00 zł. netto.

Termin zgłoszeń do udziału w negocjacjach upływa 27 czerwca 2016 roku o godzinie 1300 .

Termin składania ofert:

pon., 27/06/2016 - 13:00

Informacja na temat negocjacji na najem lokalu użytkowego nr 9 - siłownia/fitness

03/06/2016 - 21:26

W wyznaczonym w Ogłoszeniu terminie, nie wpłynęły do Organizatora zgłoszenia do udziału w negocjacjach, w związku z czym negocjacje nie odbyły się.

Termin składania ofert:

pt., 03/06/2016 - 21:15

Strony