Przetargi i zamówienia

Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką

28/09/2016 - 10:36

Zamawiający publikuje informacje z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 28.09.2016 roku, o godz. 10-00

Informacja o wynikach negocjacji ws oddania w najem Lokalu nr 9 znajdujacego się w Chełmskim Parku Wodnym

28/09/2016 - 08:03

Organizator negocjacji podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku negocjacji w sprawie najmu lokalu nr 9, przeznaczonego na siłownię. 

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

23/09/2016 - 12:02

Zamawiający w ogłoszeniu z dnia 14.09.2016 roku opublikował kopię Postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 września 2016 roku.
 

Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką

23/09/2016 - 10:52

Zamawiający zmodyfikował treść załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym przedłużył termin składania ofert do dnia 28.09.2016 roku do godz. 9-40.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 28.09.2016 roku o godz. 10-00.

Zamawiający publikuje zmodyfikowaną SIWZ wraz ze zmienionymi  załącznikami oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych..

Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką

20/09/2016 - 14:35

Zamawiający zmodyfikował treść ogłoszenia i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłużył termin skaładania ofert na dzień 26.09.2016 roku godz. 11-00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.09.2016 roku, o godz. 11-20.

 

Termin składania ofert:

pon., 26/09/2016 - 11:00

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

20/09/2016 - 13:44

Zamawiający podaje informacje z sesji otwarcia ofert w postępowaniu pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

Strony