Przetargi i zamówienia

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Chełmskiego Parku Wodnego w okresie 12 miesięcy

15/10/2016 - 13:57

W zwiazku z otrzymanymi pytaniami dotyczacymi postepowania pn. Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Chełmskiego Parku Wodnego w okresie 12 miesięcy", Zamawiający zamieścił na stronie BZP ogłoszenie o zmianie ogłaszenia oraz dokonał modyfikacji SIWZ, formularza oferty.

Został zmieniony termin składania ofert do dnia 21.10.2016 roku, do godz. 11-00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 21.10.2016 roku, godz. 11-00.

W związku z powyższym zostaja zamieszczone poniższe załączniki:

Pyrtania i odpowiedzi, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP, modyfikacja SIWZ, modyfikacja  formularza oferty oraz modyfikacja wzoru umowy.

 

Termin składania ofert:

pt., 21/10/2016 - 11:00

Informacja o unieważnieniu wyniku postepowania na najem Lokalu nr 9, przeznaczonego na fitness/siłownię

14/10/2016 - 12:01

Organizator negocjacji podaje do publicznej wiadomości Informację dotyczącą unieważnienia wyniku postępowania ws oddania w najem Lokalu nr 9, przeznaczonego na fitness/siłownię, znajdującego się w obiekcie Chełmski Park Wodny.

Załączniki:

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektu Chełmski Park Wodny

13/10/2016 - 12:35

Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektu Chełmski Park Wodny.

ZAMAWIAJĄCY PUBLIKUJE INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ UNIEWAZNIENIA POSTĘPOWANIA.

Zapotrzebowanie w wodę za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej

13/10/2016 - 12:32

Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn. Zapotrzebowanie w wodę za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej.

Termin składania ofert:

pt., 14/10/2016 - 10:00
Załączniki:

Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką

12/10/2016 - 15:03

Zamawiający publikuje informację o rozstrzygnięciu postepowania pn. "Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką"

Załączniki:

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Chełmskiego Parku Wodnego w okresie 12 miesięcy

10/10/2016 - 14:50

Termin składania ofert:

wt., 18/10/2016 - 11:00

Strony