Przetargi i zamówienia

Lista osób/firm dopuszczonych do przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali znajdujących się w budowanym Centrum Sportów Wodnych w Chełmie

09/03/2016 - 14:22
Uwagi: Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2016 roku, o godz. 11-00, w siedzibie Spółki, ul. Okszowska 41 w Chełmie,

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali znajdujących się w budowanym Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.

19/02/2016 - 17:05
Treść:

Termin składania ofert:

pon., 07/03/2016 - 13:00
Uwagi: Szczegółowe informacje dotyczące terminów wpłaty wadium, oraz terminy zgłoszenia udziału w przetargu, znajdują się w treści pliku ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Roboty budowlane. Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego p.n.: Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.

29/06/2015 - 00:00

Sczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie"

02/10/2014 - 15:15

Sczegółowe informacje znajdują się na stronie http://ptm.chelm.bip-gov.info.pl/bip/

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
 • Budowę wielofunkcyjnego budynku głównego, niepodpiwniczonego z trzema kondygnacjami nadziemnymi, wewnętrznymi nieckami basenowymi, saunami, wannami z hydromasażem, miejscami dla relaksu oraz kompleksem zjeżdżalni; w budynku znajdą się również boiska do squash’a, kręgielnia, fitness, siłownia, gastronomia, lokale komercyjne oraz administracja dla całego zespołu;
 • Budowę naziemnego parkingu;
 • Budowę stacji transformatorowej oraz wymiennikowni;
 • Budowę dróg, placów, chodników;
 • Budowę elementów małej architektury;
 • Budowę dwóch zjazdów od strony ul. Trubakowskiej, wraz z niezbędnymi elementami organizacji ruchu;
 • Budowę przyłącza wody;
 • Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej;
 • Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej;
 • Budowę przyłącza elektroenergetycznego;
 • Budowę przyłącza teletechnicznego;
 • Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego;
 • Przebudowę słupa oświetleniowego przy ul.Trubakowskiej;
 • Nasadzenie projektowanej zieleni;
 • Dostawę i montaż wyposażenia.

Termin składania ofert:

śr., 07/01/2015 - 10:00
Załączniki:

"D.07.01.01 ok.pdf" 04.12.2014r. - SST ozn. poziomego
centrale basenowe
centrale basenowe 2
centrale basenowe wymogi
DEC 182/14 - Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
Dok opubl. 28.11.2014r. - AR - AK Akwarium
Dok opubl. 28.11.2014r. - AR -CL Ciepłe ławy
Dok opubl. 28.11.2014r. - AR DM 1
Dok opubl. 28.11.2014r. - AR DM 2
Dok opubl. 28.11.2014r. - AR DM 3
Dok opubl. 28.11.2014r. - AR DM 4
Dok opubl. 28.11.2014r. - AR DM 5
Dok opubl. 28.11.2014r. - AR DM 6
Dok opubl. 28.11.2014r. - Projekt wzmocnienia podłoża - rewizja
Dok opubl. 28.11.2014r. - SST -1, 21 rewizja
Dok opubl. 28.11.2014r. - stojak rowerowy
Dok opubl. 28.11.2014r. - ścianka wspinaczkowa
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r.
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - Dok GEO - INZ
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 10
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 11
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 12
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 13
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 14
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 5.4 areometr _11_6.3m
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 5.5 sitkowka _6_2.7m
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 5.6
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 5.7
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 5.8
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 5.9
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.1
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.10
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.11
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.12
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.13
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.14
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.15
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.16
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.2
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.3
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.4
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.5
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.6
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.7
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.8
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 7.9
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.1
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.11
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.12
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.3
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.4
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.5
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.6
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.7
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.8
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 8.9
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał. 9
Dok. geotechniczna opubl. 28.11.2014r. - zał.. 8.2
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r.
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r.
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zal. 6.2 przekrój II-II
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zal. 6.3 przekrój III-III
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zal. 6.4 przekrój IV - IV
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zal. 6.5
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zal. 6.6
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zal.6.7
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zal.6.8
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zał. 1 plan sytuacyjny
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zał. 2 mapa przeglądowa
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zał. 3 mapa dokumentacyjna
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zał. 4 mapa miąższości gruntów antropogenicznych
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zał. 5.1 zest. param. geotechnicznych
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zał. 5.2 areometr _5_8.5m
Dokumentacja geotechniczna opublikowana 28.11.2014r. - zał. 5.3 areometr _8_9.0m
EL 01
EL 02
El 03
El 21
informacja
Konstrukcja - Projekt wzmocnienia podłoża - Konstrukcje - wzmocnienia podłoża t. IV
niecki basenowe 1.
niecki basenowe 2
niecki basenowe 3
niecki basenowe 4.
odp na pyt. opubl. 05.12.2014r.
odp na pyt. opublikowane 01.12.2014r.
odp. na pyt. opubl. 05.12.2014r.
odp. na pyt. opubl. 05.12.2014r.
odp. na pyt. opubl. 05.12.2014r.
odp. na pyt. opubl. 09.12.2014r.
odp. na pyt. opubl. 09.12.2014r.
odp. na pyt. opubl. 15.12.2014r.
odp. na pytania opubl. 03.12.2014r.
odp. na pytania opublikowane 20.11
odp. na pytania opublikowane 21.11
odp. na pytania opublikowane 25.11.2014r.
odp. na pytania opublikowane 27.11.2014r.
odp. na pytania opublikowane 28.11.2014r.
odpowiedzi 24.11.2014r.
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania
odpowiedź na pytania
odpowieedzi na pytania
ogł. dod. inf 10.12
Ogłoszenie dodatkowych informacji
ogłoszenie o zamówieniu
pismo UM
pozwolenie na budowę str.1
pozwolenie na budowę str.2
pozwolenie na budowę UM
przdmiar 18-11-2014.pdf. Opubl. 05.12 - "Chełm, basen (technologia węzła cieplnego)
przedmiar 18-11-2014.pdf. Opubl. 05.12 - Chełm basen (inst. c-o)
przeniesienie pozwolenia na przył. elektr.
Przyłącze elektroenergetyczne UM
schemat windy opubl. 05.12.2014r.
SIWZ
T 04
ujednolicony wzór karty gwarancyjnej
ujednolicony wzór umowy
wizualizacja hali rekreacyjnej
wizualizacja sauny
wizualizacja sauny w trybie intymnym
wymogi central odzysku ciepła
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7a
Załącznik nr 7b
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9 - Projekt bubowlany-cz1
Załącznik nr 9 - Projekt bubowlany-cz2
Załącznik nr 9 - Projekt bubowlany-cz3
Załącznik nr 9 - Projekt bubowlany-cz4
Załącznik nr 9 - Projekt bubowlany-cz5
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz1
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz10
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz11
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz12
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz13
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz2
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz3
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz4
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz5
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz6
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz7
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz8
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy-cz9
Załącznik nr 9 - Przedmiar
Załącznik nr 9 - Spec. tech.
zmiana odp do pyt. opubl 25.11.2014r.
zmiana odp do pyt. z dn. 05.12. - opublikowana 10.12

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji budowy Centrum Sportów Wodnych w Chełmie

20/05/2014 - 11:23

Przetarg na dzierżawę boksów handlowych Nr 10a i Nr 36 na targowisku przy Al.M.J.Piłsudskiego w Chełmie

08/09/2011 - 00:00

Termin składania ofert:

czw., 15/09/2011 - 09:00

Strony