Praca

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie poszukuje pracowników na stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ

29/06/2016 - 06:54

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Chełmskiego Parku Wodnego
i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem na kopercie:

Nabór na stanowisko pracy „PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ” w terminie do 12.07.2016r. do godziny 14:00

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z o.o. w Chełmie oferuje pracę ma stanowisku kasjer-recepcjonista

09/05/2016 - 22:04

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Obsługa fiskalna stanowiska kasowego
 • Organizacja ruchu klientów Centrum Sportów Wodnych w Chełmie

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • min. 1 rok stażu pracy,
 • znajomość zagadnień z zakresu obsługi kasowej,
 • niekaralność
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i urządzeń biurowych

 

Treść:

Oferta pracy dla trenerów, instruktorów

08/05/2016 - 12:28

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z o.o. w Chełmie oferuje pracę dla trenerów/instruktorów z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w poszczególnych specjalnościach:

 • nauczanie pływania niemowlaków
 • nauka i doskonalenie pływania dzieci, młodzieży i dorosłych
 • pływanie zdrowotne
 • rehabilitacja w wodzie
 • zajęcia dla kobiet w ciąży
 • aquafitness
 • Aqua joga
 • rytuały saunowe

oraz inne