O inwestycji

Centrum Sportów Wodnych w Chełmie to trzykondygnacyjny budynek niepodpiwniczony. Wymiary budynku, ze względu na skomplikowany, nieregularny kształt, określono na ~65m*45-75m. Wysokość budynku max. 17,92m.

Powierzchnie charakterystyczne budynku
Powierzchnia zabudowy 3507,32 m2
Sumaryczna powierzchnia luster wody 850,00 m2
Kubatura całego budynku 50839,32 m3
Powierzchnia całego budynku 7146,20 m2
Powierzchnia użytkowa 4544,0 m2
Powierzchnia techniczna 1845,0 m2
Powierzchnia ruchu 749,5 m2

 

Program użytkowy:

Program użytkowy zawiera zindywidualizowane przestrzennie funkcjonalne, przystosowany dla różnych grup użytkowników, maksymalnie przy założeniu pełnego obłożenia obiektu (baseny, sauny, fitness i kręgielnia) może w nim przebywać 427 osób, w tym 35 osób personelu.

 • Strefa wejściowa

Strefa wejściowa została tak zaprojektowana, aby komunikować ze sobą wszystkie pozostałe strefy funkcjonalne, a jednocześnie zapewnić pełną kontrulę dostępu minimalizując ilość osób zatrudnionych w budynku. Hol wejściowy w postaci trzykondygnacyjnego atrium. Komunikację pionową zapewniają reprezentacyjne schody wraz z pół - panoramiczną windą. Strefa wejściowa realizuje program: sprzedaż biletów na poszczególne strefy, wydawanie znaczników magnetycznych tzw.; "zegarków” systemu ESOK, dokonywania opłat, udzielania informacji, posterunku ochrony obiektu, przechowalni (szafki z czasomierzem), sklepu ze sprzętem pływackim i pamiątkami, barem dla osób oczekujących i odwiedzających.

 

 • Strefy szatni ogólnodostępnych z węzłami sanitarnymi

Zaprojektowano cztery zasadnicze zespoły szatniowe wyposażone w kabiny przebieralni, szafki, natryski i wc. Szatnię zaprojektowano do obsługi rekreacyjnej części hali basenowej, sportowej część hali basenowej, strefy saun oraz dostępny dla wszystkich stref zespół szatniowy dla osób niepełnosprawnych.

 • Strefa sportowa i do nauki pływania

W skład strefy sportowej wchodzą basen rozgrzewkowy i do nauki pływania o powierzchni ~100m2 oraz basen sportowy o głębokości od 1,35 do 1,80 i długości 25m na 12,5m z sześcioma torami wyposażonymi w bloki startowe, pow. lustra wody 318,4m2.

Obie niecki zostały wyposażone w tuleje z jednym podnośnikiem samobieżnym dla osób niepełnosprawnych.  Nad projektowanym basenem sportowym przewidziano atrakcję opuszczanego toru przeszkód podwieszanego do konstrukcji dachu hali basenowej, opuszczanej okresowo, na sygnał sterowany przez personel hali basenowej, jako część rekreacyjna sportowej części hali basenowej.

Niecki basenowe ze stali szlachetnej nierdzewnej.

 • Strefa basenów rekreacyjnych

Hala basenów rekreacyjnych została przewidziana jako jednoprzestrzenne pomieszczenie na dwóch poziomach wyposażone w kładki, wyspy, punkty widokowe, taras słoneczny i antresulę.

Basen główny rekreacyjny wewnętrzny z rwącą rzeką, ścianką wspinaczkową typu „boulder”, atrakcją „ruchome kamienie – liście wodne” i huśtawką wodną. Basen wyposażono  w liczne atrakcje (gejzery, masażery, armatki, leżanki itp.)

Powierzchnia lustra wody wynosi 322,41m2.

W najgłębszym miejscu poziom dna wynosi -1,2m,

W ściankach bocznych basenu rekreacyjnego usytuowano szereg atrakcji wodnych, które w okresach postoju mechanizmu rwącej rzeki, są uruchamiane w odpowiednich interwałach. Są to m. innymi pióropusze wody, masaże ścienne, gejzery, leżanki masujące, masaże karku i podobne, na antresuli zlokalizowano wannę jacuzzi.

Basen rekreacyjny został wyposażony w następujący program atrakcji:

· Rwąca rzeka w kształcie cyfry „8” o nurtach leniwy i wartki

· Podwodny gejzer

· Ścianka wspinaczkowa z herbem miasta

· Tor ruchomych kamieni, tzw „liście wodne”

· Huśtawka wodna z pióropuszem wodnym

· Wodne masaże karku – 8 szt.

· Leżanki z hydromasażem z widokiem na „wodne kino” – 10 szt.

· Ciepłe ławy w formie aranżacji – 10 szt

· Zjeżdżalnie rurową wewnętrzną – 1 szt.

· Zjeżdżalnie rodzinną wieloosobową wewnętrzną – 1 szt

· Zjeżdżalnie rurowe zewnętrzne - 2 szt.

· Sześcioosobowe jacuzzi – 4 szt.

Niecki basenowe ze stali szlachetnej nierdzewnej.

 • Strefa brodzików dla rodziców z dziećmi

Kompleks brodzików dla rodziców z małymi dziećmi, brodzik o urozmaiconym kształcie  i różnych głębokościach, ze specjalnie dobranymi obiektami wodnymi, wysepką z armatką wodną i zjeżdżalnią typu słonik oraz wodospady i fontanny. Strefę dla dzieci uzupełnia taras dla rodziców z leżakami, jak również punkt sanitarny dla dzieci z pomieszczeniem do przewijania niemowląt.

Powierzchnia lustra wody wynosi 50,05 m2.

 • Strefa gastronomii

Strefa gastronomii mieści się w skrzydle budynku od strony ulicy Trubakowskiej. Strefa  za pomocą systemu komunikacji pionowej i poziomej, zaopatruje restauracje w strefie suchej i mokrej na piętrze, pijalni soków w strefie kompleksu saun, bar w części hulu wejściowego oraz pozostałą wewnętrzną gastronomię.

 • Strefa wieży ze zjeżdżalniami

Strefa ta tworzy niezależny, zamknięty w sobie element kompleksu kąpielowego w którym zlokalizowano dwa typy zjeżdżalni wodnych zewnętrznych, z podestami startowymi na antresuli nad wannami hamownymi oraz zjeżdżalnię wewnętrzną z podestem na antresuli pośredniej. Elementem łączącym poszczególne poziomy jest klatka schodowa.

Strefa zjeżdżalni jest najwyższym elementem obiektu, ma wys. 16,70 m.

Opis poszczególnych zjeżdżalni w dokumentacji projektowej.

 • Strefa saun wewnętrznych

Projektowany Kompleks saun składa się zasadniczo z baru z pijalnią soków, przestrzenią konsumpcyjną, leżakami wypoczynkowymi z panoramą na halę basenów sportowych, strefą relaksu i lektury. W holu komunikacyjnym znajduje się ława z wiadrami do moczenia stóp. We wnętrzu strefy zaprojektowano 3 sauny suche, w tym sauna typu „ruska bania” i 1 saunę parową. W ramach sposobów chłodzenia ciała projekt przewiduje trzy obszary: grotę lodową, grotę z wiaderkiem Kneippa, maszynę z kruszonym lodem do nacierania i baseny do zanurzeń z zimną wodą oraz prysznice interaktywne.

Zaprojektowano trzy strefy wypoczynku: półotwarte pomieszczenie przy barze z pijalni soków, oraz dwa wydzielone pomieszczenia z widokiem panoramicznym na strefę hali basenów sportowych.

 • Strefa fitness i siłowni

Na kondygnacji II piętra zaprojektowano centrum aktywnego wypoczynku - Fitness oraz Siłownię. W tej strefie zaprojektowano kasę wraz z przestrzenią dla oczekujących, zaplecze socjalne i sanitarne dla personelu tej strefy oraz dwie sale ćwiczeń: wydzieloną oraz półotwartą z widokiem panoramicznym na halę basenów rekreacyjnych. W strefie fitness i siłowni przewidziano pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie magazynowe. Kompleks fitness i siłowni posiada węzeł szatniowo – sanitarny, z wydzielonymi kabinami prysznicowymi, przystosowane do osób niepełnosprawnych, zaprojektowane z zachowaniem rozdzielności płciowej.

Fitness

 • Strefa komercyjna i towarzysząca

Obiekt wyposażono w punkty strefy komercyjnej takich jak: przechowalnia (szafki  z czasomierzem), przestrzeń przeznaczona pod działalność komercyjną np. sprzedaż artykułów basenowych oraz pamiątek, przestrzeń przeznaczona pod funkcję sularium, strefa czterotorowej kręgielni połączona z barem – kawiarnią oraz strefa squash z trzema boiskami do gry. Wszystkie wymienione funkcje zostały ulokowane na parterze, celem ułatwienia do nich dostępu w pierwszej kolejności, jako do funkcji dodatkowych i towarzyszących głównej funkcji. Pomieszczenia komercyjne, przeznaczone pod wynajem operatorów zewnętrznych, posiadają indywidualne pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

 • Strefa administracji

Znajduje się na kondygnacji II piętra w obsługującym skrzydle budynku od strony ul. Trubakowskiej, dostępna przez windę pół - panoramiczną oraz ozdobną klatkę schodową.

W skład pomieszczeń administracyjnych wchodzą: salka audytoryjna, pomieszczenia socjalne, toalety i dwa pomieszczenia biurowe

 • Strefa techniczna

Wszelkie pomieszczenia techniczne, takie jak pomieszczenia technologiczne uzdatniania wody basenowej, pomieszczenia wentylatorów hal basenowych, wymiennikownia, podbasenie techniczne, pomieszczenie gospodarcze budynku, mieszczą się pod halą basenową. Personel obsługujący podbasenie ma zapewnione zaplecze sanitarno szatniowe z pomieszczeniem socjalnym oraz warsztat techniczny.

Pomieszczenia technologiczne związane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi zostały zaprojektowane w północno wschodniej części obsługującego skrzydła budynku. W skład tych pomieszczeń wchodzą pomieszczenia stacji transformatorowej na parterze oraz pomieszczenia obsługujące na kondygnacji pierwszego piętra.

 • Pomieszczenia higieniczno sanitarne

Pomieszczenia łaźni i sanitariatów w zespołach szatniowych strefy squash, hal basenowych oraz fitness z zapewnieniem rozdzielności płciowej, oraz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla personelu obiektu, z zachowaniem rozdzielności płciowej wyłącznie tam gdzie przewiduje się zatrudnienie więcej niż 10 osób.

W każdej samodzielnej strefie użytkowej obiektu zaprojektowano najmniej jedno pomieszczenie gospodarcze.