Zarządzenie Nr 5/2016

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej działającej na podstawie regulacji zawartych w Regulaminie Komisji Przetargowej do postępowań prowadzonych w trybie zamówień z ustawy Pzp oraz w trybie zamówień realizowanych na podstawie art. 70 Kodeksu cywilnego

Podpisano dnia: 
05/01/2016