Zarządzenie Nr 3/2016

W sprawie wprowadzenia w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie "Regulaminu organizowania i przeprowadzania publicznych przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych na oddanie w najem lokali w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie"

Podpisano dnia: 
04/01/2016