Zarządzenie Nr 2/2016

W sprawie wprowadzenia w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie "Regulaminu Komisji Przetargowej do postępowań prowadzonych w trybie zamówień z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w trybie zamówień realizowanych na podstawie art. 70 Kodeksu cywilnego"

Podpisano dnia: 
04/01/2016