Zarządzenie nr 19/2016

Prezesa Zarządu Chełmskiego Parku Wodnego  i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie z dnia 12.12.2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Karty Klienta programu "Chełmski Park Wodny Club", obowiązującego w Chełmkim Parku Wodnym, przy ul. Lubelskiej 133 A.

Planowany termin sprzedaży Kart Klienta w Chełmskim Parku Wodnym  to 20.12.2016 roku.

Podpisano dnia: 
12/12/2016