Regulamin Komisji Przetargowej do postępowań prowadzonych w trybie zamówień z ustawy Pzp oraz w trybie zamówień realizowanych na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego