Aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

25/02/2015 - 17:43

W dniu 25 lutego 2015r. Komisja Przetargowa Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie dokonała wyboru wykonawcy w przetargu na realizację inwestycji p.n. „Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie”.

W przedmiotowym postępowaniu w oznaczonym terminie wpłynęło dzięsięć ofert. Wszystkie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu, zostały złożone prawidłowo i żadna nie podlegała odrzuceniu.

Spośród dziesięciu ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA S.A., której oferta otrzymała 100 punktów za kryterium cena. 

Załączniki:

Przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy

07/10/2014 - 16:58

Informujemy, że dniu 7 października 2014 roku ogłoszony został przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.

Więcej informacji na stronie http://www.akwaparkchelm.pl/przetargi.

Witamy na stronie!

15/09/2014 - 00:00

Serdecznie witamy na nowo powstałej stronie Chełmskiego Parku Wodnego

Strony