Aktualności

Lista osób zakwalifikowanych do negocjacji ws oddania w najem Lokalu nr 8 znajdującego się w budowanym Chełmskim Parku Wodnym

05/09/2016 - 09:44

W zakładce "Przetargi" dodano ogłoszenie dot. korekty załączników dot. najmu lokalu nr 9 w budowanym Chełmskim Parku Wodnym

01/09/2016 - 09:08

Negocjacje na najem lokalu nr 9 w budowanym Chełmskim Parku Wodnym

29/08/2016 - 08:35

W zakładce "Przetargi" dodano ogłoszenie: "Negocjacje na najem lokalu nr 9 w budowanym Chełmskim Parku Wodnym".

Lista osób/firm zakwalifikowanych do negocjacji ws. oddania w najem lokalu nr 5 znajdującego się w budowanym Centrum Sportów Wodnych w Chełmie

19/08/2016 - 12:18

W zakładce "Przetargi" dodano Listę osób/firm zakwalifikowanych do negocjacji ws. oddania w najem lokalu nr 5 znajdującego się w budowanym Centrum Sportów Wodnych w Chełmie. 

Negocjacje na najem lokalu nr 8 w budowanym Chełmskim Parku Wodnym

18/08/2016 - 08:46

W zakładce "Przetargi" dodano ogłoszenie: "Negocjacje na najem lokalu nr 8 w budowanym Chełmskim Parku Wodnym".

Informacja o wyniku negocjacji w sprawie oddania w najem lokali nr 1,2, i 3 znajdujących się w budowanym Centrum Sportów Wodnych w Chełmie

17/08/2016 - 08:24

W zakładce "Przetargi" umieszczono informację o wyniku negocjacji w sprawie oddania w najem lokali nr 1,2, i 3 znajdujących się w budowanym Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

12/08/2016 - 14:03

Zamawiający w zakładce "Przetargi" zamieścił ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy".

Negocjacje na najem lokalu nr 5 w budowanym Chełmskim Parku Wodnym

08/08/2016 - 10:12

W zakładce "Przetargi" dodano ogłoszenie: "Negocjacje na najem lokalu nr 5 w budowanym Chełmskim Parku Wodnym".

Modyfikacja Ogłoszenia pn." Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

02/08/2016 - 12:59

Zamawiający w zakładce "Przetargi",  nazwa postępowania: " Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy" zamieścił modyfikację SIWZ (załącznika nr 5).

Modyfikacja Ogłoszenia pn." Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

01/08/2016 - 14:47

Zamawiający w zakladkach "Przetargi", nazwa postępowania. "Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy",  zamieścił:

- pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania,

- modyfikację SIWZ oraz załacznika nr 5 (wzór umowy),

- informację o zmianie terminu składania i otwarcia  ofert.

Strony