Aktualności

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

23/09/2016 - 11:56

Zamawiający w zakladce "Przetargi" w ogłoszeniu z dnia 14.09.2016 roku, opublikował kopię Postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 września 2016 roku.

Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką

23/09/2016 - 11:02

Zamawiający w zakładce "Przetargi" opublikował zmianę ogłoszenia o zamówienie oraz zamieścił modyfikację SIWZ.

Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką

21/09/2016 - 08:20

W dniu 20.09.2016 roku Zamawiający zamieścił w zakładce "Przetargi" modyfikację siwz oraz ogłoszenia w postępowaniu pn. Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką.

Informacja o wynikach negocjacji ws oddania w najem Lokalu nr 8 znajdujacego się w Chełmskim Parku Wodnym

19/09/2016 - 10:40

W zakładce "Przetargi" został opublikowany wynik negocjacji ws oddania w najem lokalu nr 8 znajdującego sie w Chełmskim Parku Wodnym
 

"Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką”.

14/09/2016 - 21:25

Zamawiający w zakładkach "Przetargi" zamieścił Ogłoszenie o zamówieniu w BZP oraz dokumentację postępowania pn. "Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką”

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

14/09/2016 - 13:30

Zamawiający zamieścił w zakładce "Przetargi" informacje dotyczące wniesionego odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączył kopię odwołania firmy Impel Cleaning sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

13/09/2016 - 15:24

Zamawiający w zakładce "Przetargi" zamieścił informację dotyczącą zmiany terminu składania i otwarcia ofert, pytania i odpowiedzi do postępowania oraz zmienione załączniki do SIWZ.

Lista osób/firm zakwalifikowanych do negocjacji ws oddania w najem lokalu nr 9 znajdujacego się w budowanym Centrum Sportów Wodnych w Chełmie

09/09/2016 - 08:33

W zakładce "Przetargi" zostala zamieszczona lista osób/firm zakwalifikowanych do negocjacji ws najmu lokalu przeznaczonego na fitness.

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

08/09/2016 - 13:59

Zamawiający w zakładkach "Przetargi" opublikował dokumentację do postępowania pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

Informacja o wynikach negocjacji ws oddania w najem Lokalu nr 5 znajdujacego się w Chełmskim Parku Wodnym

06/09/2016 - 09:09

W zakładkach "Przetargi" podano wyniki negocjacji ws. oddania w najem Lokalu nr 5 przeznaczonego na usługi fryzjerskie.
 

Strony